PRAKTIJK VOOR KUNSTZINNIGE THERAPIE EN KINESIOLOGIE

Therapeut:Ada Colijn
Zeeburgerkade 510
1019HR Amsterdam
Tel: 020 6632828 U kunt inspreken en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
mobiel: 06 30511943
mail:adacolijn@gmail.com
Bankrekening ING.
KvK nr. 54733170
BIG registratie nr. 39048702030
BTW nr. NL131081937B01

Ik ben aangesloten bij CAT Complementair aanvullende therapie, voor de kunstzinnige therapie en de kinesiologie
Vergoedingen voor de Kunstzinnige therapie en voor de kinesiologie zijn uitgebreid in te zien op https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars
Ik houd me dus aan de regels en de eisen van deze vereniging


Behandelovereenkomst:
Voor iedere cliënt maak ik een behandelovereenkomst, waarin de hulpvraag aangegeven wordt. Door het tekenen van de behandelovereenkomst stemt de cliënt, ermee in dat deze zich verbindt met het traject.

De tussenevaluatie geeft de mogelijkheid om de duur van het traject te verlengen of op te zeggen.

Een sessie kost € 60,- en duurt 60 minuten. Ook de intake valt hier onder. De therapie is vrijgesteld van BTW.

Betalingsvoorwaarden:
De behandelkosten worden rechtstreeks op naam van de cliënt via een pdf factuur gedeclareerd en door de cliënt betaald.

Verhindering:
Bij verhindering, dit zo snel mogelijk doorgeven, via de mail, app. of sms.

Wachtruimte: Er is helaas geen wachtruimte aanwezig. De afspraken worden zodanig op elkaar afgestemd, dat dat ook niet nodig is.

Invalide: Helaas is de praktijkruimte niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ouderlijk gezag:
Bij gezamenlijk gezag dient de ouder van het kind, de andere ouder hiervan in kennis te stellen en gezamenlijk de behandelovereenkomst te tekenen. Dit is wettelijk verplicht, dit met uitzondering waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt. Ik ben als therapeut niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.

Klachten:
Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer de cliënt ontevreden is over de zorg, dan moet de cliënt dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
In het kader van de Wkkgz ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil: een landelijke erkende geschillencommissie.

Klachtenprocedure: Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtenrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer info over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/[img=undefined|width=200|height=200|position=left|url=https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/|newwindow=1]undefined[/img]