Ik ben Ada, veelzijdig therapeute, en mijn doel is om steeds, in de begeleiding van mensen, nieuwe wegen te bewandelen.

De ontmoeting met de mens staat centraal.
De basis van de'Ontmoeting',heb ik vooral ervaren in mijn werk binnen de zorg.

Het opzetten van de Joriskring in Amsterdam, vanuit een initiatiefgroep in 1991 gestart, heeft geleid tot wat de Joriskring nu is. Met veel plezier en enorme inzet van kinderen, ouders en verzorgers was het een ware ontmoetingsplek, met al zijn ups en downs.

Al deze ervaringen heb ik weer in kunnen zetten in mijn werk als therapeut, en in spel en theater. In 2012 ben ik verder gegaan met met eigen praktijk, waarin ik gewerkt heb voor dagcentrum Rozemarijn in Haarlem als theatermaker. Voorts werkte ik als therapeut en werd gevraagd voor het coachen van teams met inhoudelijke, antroposofische thema's. Dit alles vanuit mijn eigen Praktijk 'Spelend Wijs',waar ik ook aan huis therapie geef.

Ook werk ik voor de Zonnehuizen, inmiddels Pluryn, als therapeut op de poli in Lelystad.

Ik ben doorgegaan met het scholen van mijzelf en heb me verdiept in de ademtherapie en de kinesiologie. Dit heeft geleid, dat ik naast het lidmaatschap van de NVKToag (Nederlandse vereniging van kunstzinnige therapie) ook Cattherapeut (complementair aanvullende therapeuten) ben geworden. Daardoor wordt nu ook de kinesiologie vanaf 2019 gedeeltelijk vergoed, door verschillende verzekeringen (mits u aanvullend verzekerd bent).

Ik doe mijn werk op mijn 'Eigen Wijze', met als basis de Antroposofie.

De Antroposofie geeft richting, maar ik houd van ruim zicht, dat wil zeggen dat ik ook nieuwe wegen hiermee verbind.
De ontmoeting met de mens staat centraal.

Wie ben ik?